Amb només 16 colors i 8 bits, el Commodore 64 va arribar a varies llars. Amb la disquetera de 5 1/4 i amb el llenguatge BASIC. Aquest ordinador permetia connectar una impressora, programar i jugar a molts jocs.

Un spot divertit del 1985Aquell troç de màquina només tenia 64 kb de ram, perquè us feu una idea, el vostre ordinador ara segurament és de 4GB de ram o sigui 4194304 kb, més de 65mil vegades més ràpid. Doncs amb només aquella RAM els desenvolupadors de jocs podien fer coses com aquestes:

100 Jocs de Commodore 64 amb 10 minuts.Moltes van ser les hores que alguns vam passar davant aquella pantalla i molts programadors van sortir d’aquí. Recordo fer, amb el meu cosí un programa perquè em resolgues alguns exercissis matemàtics. Trampes o enginy?

Sovint i havia queixes a l’escola dels que presentàvem treballs impresos amb ordinador, ja que molts encara no tenien ordinador i no era just per ells. Tot hi no existir cap corrector encara, el treball et quedava ben polit i la cal·ligrafia era perfecta.